Gelien aydnlatma teknolojilerinin ihtiyac basit, esnek ve oda uygulamasndan geni kapsaml projelere kadar destek verebilen aydnlatma kontrol sistemleridir. Ayn zamanda birka optimum maliyetli eleman, daha az kablolama, kurulum ve kullanm kolay sistemler olmaldr. Bu argmanlar erevesinde aydnlatma kontrolu iin gelitirilen aydnlatma elektronii bireyleri arasnda Dijital haberlemeyi salayan protokol DALIdir. Aydnlatmada kullanlan bu dijital protokol, Digital Addressable Lighting Interface (Dijital Adreslenebilir Aydnlatma Arabirimi) kelimelerinin ilk harflerinden oluan ksaltlma ile DALI olarak adlandrlmtr.
Aydnlatma kontrolnde DALI protokolnn avantajlar

 • DIM, ama kapatma basit devrelerle yaplabilir
 • DIM deeri dijital olarak istenilen seviyelere getirilebilir
 • Ama kapatma iin ayrca anahtar ihtiyac yoktur, k kayna DALI komut ile alabilir/kapatlabilir
 • DIM ilemi logaritmiktir bu sebeple insann grmesi ile uyumludur
 • Armatrleri, lambalar bireysel olarak veya gruplar oluturarak kontrol etmek mmkndr, gruplar kablolamadan bamsz deitirilebilir
 • Aydnlatma senaryolar yaplabilir ve istenildii anda senaryolar altrlabilir
 • Dali armatrler ve bal k kaynaklarnn durumu izlenebilir (ak, kapal, %x DIM, lamba arzal vb)
 • DALI aydnlatma elektronii elemanlar bilgisayar kontroll aydnlatma sistemlerine (LON, BUS, DMX vb.) ile uyumlu alarak toplam sistem zelliklerini arttrr
 • Basit uygulamala iin baz firmalarn bireyleri, kontrol nitesi olmadan Touch DIM olarak kullanlabilir (Resim 2)
 • DALI, optimum bileen maliyetleri ve yksek fonksiyonlaryla akll oda bazl aydnlatma ynetimi iin imkan salar
 • Akl aydnlatmalarn esas akll armatrleri iin en iyi metoddur.

Resim 1- DALI balant emas

DALI tesisat sisteminin kablo ihtiyalar

 • Kontrol hatt 16V darbeli DC alak gerilimdir
 • Kontrol hatt iin bir ift kablo kullanlr
 • zel kablolama gerektirmez, elektrik kablolar kullanlabilir
 • zel kablolama gerektirmez, elektrik kablolar kullanlabilir
 • DALI hatt 300 metreye kadar kullanlabilir
 • Elektrik, topraklama ve DALI hattnn tamam iin 5 iletkenli oklu kablo kullanlabilir


Resim 2- DALI touch DIM balant emas

Modern aydnlatma kontrolnn temeli gruplar ve sahneler
Aydnlatma tasarmlarnda grup, klarn anlaml toplanmasdr. Ofis uygulamalarnda gruplamalar genellikle sral biimdedir. Bir grupta deiik k seviyeleri (ak/kapal veya DIM) farkl aydnlatma modlar iin tanmlanr. Biz bu aydnlatma durumlarn sahne olarak tanmlyoruz. DALI ile k kaynaklar ve bunlarn aydnlatma elektronii elemanlar kolayca dey veya apraz fiziksel dizililerine baklmakszn gruplara ayrlabilir. Aydnlatma modu detayl olarak seilebilir, ayarlanabilir ve kullanm anahtarlar ile herhangi bir zamanda deitirilebilir.
Resim 3- DALI kontrol nitesi

DALIde gruplama, adresleme ve sahne bilgileri

 • Bir aydnlatma nitesine 64 balast adreslenebilir
 • Adres bilgileri DALI bireyler iinde depolanr
 • Bir kontrol nitesi ile 16 adede kadar grup oluturulabilir
 • Gruplama bilgileri DALI bireyler iinde depolanr
 • Bir kontrol nitesi ile 16 adede kadar sahne oluturulabilir
 • Sahne bilgileri DALI bireyler iinde depolanr
 • Bal btn DALI bireylere ayn anda ortak komut gnderilebilir
 • Elektrik kesildiinde her trl bilgi ve kesime anndaki durum bireylerin hafzasnda saklanr, elektrik geldiinde yeni komut almamsa kesilme anndaki durumda almaya balar

Farkl reticiler Digital Elektronik Control Gear tanm ile rn piyasaya srmektedir, bu DALI kavram iinde deildir, bir sitemin DALI protokol ile tanmlanyor olmas iin: Dijital adresleme, dijital ilem yapma, dijital haberleme kriterlerini tayor ve DALI komutlarn anlyor olmas gereklidir.
Resim 4- DALI resmi logosu

Uluslararas DALI standartlar ve DALIyi temsil eden logo DALI-AG tarafndan patentlenmitir, IEC 62386 ve IEC 60929 E4 ile tanmlar yaplm ve standart hale getirilmitir. Bu alma ile patent kargaas ortadan kaldrlmtr. DALI AG Avrupann byk aydnlatma firmalarnn ye olduu uluslararas bir alma grubudur. DALI AGnin grevi dnyada DALIyi yaygnlatrmak ve DALI uygulamalarn desteklemektir, daha fazla bilgiyi [Sadece ye Olanlar linkleri grebilir..ye Olmak in Buraya Tkla]internet adresinden temin edebilirsiniz.