lk uzayl arac gne sistemimizde olabilir"Dnya kaynakl olmayan ilk yapay ara" ile karlam olabileceimiz dnlyor!

Grnene gre uzayllarla tanmak ve liderliklerini kabul etmek iin hazrlanmamzda fayda olabilir. Tabi ki bu yorum, gizemli "Oumuamua" nesnesinin bir uzayl uzay arac en azndan bir uzayl teknolojisi olabileceine ynelik dengeli bir yaklam gsteren iki Hardvard bilim adamnn makalesinden byk bir srama olma niteliinde.


Oumuamua nesnesi, 2017 ylnda gne sistemimize giren, bilinen ilk yldzlararas nesne olarak tannmt. Aratrmaclar en bata bu cismin bir kuyruklu yldz olduuna inanrken, daha sonra bir asteroid olarak snflandrlmt ancak yaplan daha detayl incelemeler, bu nesnenin hzn deitirmesinden dolay daha ok kuyruklu yldz gibi davrandn bulmutu. Aratrmaclar, nesnenin sadece alldn stnde hzlarla ilerlemediini, ayn zamanda da "uzun ve uzatlm" bir grntye sahip olduunu ve "boyut orannn u ana kadar gne sisteminde gzlemlenen herhangi bir kuyruklu yldz veya asteroitten daha byk" olduunu belirtmekteydiler.

Bu nesne kefedildii andan itibaren dnya genelinde astronomik ilginin oda oldu. Pek ok farkl tesisten aratrmaclar bu nesnenin parlakln, yrngesini ve rengini takip etmekteydiler ve NASA'nn da belirttii zere u anda var olan ana teori, bu cismin Lyra takmyldznda yer alan Vega yldzndan geldii ynnde. Ancak cismin normalin zerindeki hz gz nnde bulundurulduunda bile bu yolculuk milyonlarca yl sryor ve Vega artk ayn konumda yer almyor.

Btn bunlar gz nnde bulundurulduunda Harvard'tan AVi Loeb ve Shmuel Bialy'nin 12 Kasm tarihli Astrophysical Journal Letters'da yaymlamay planladklar yazda Oumuamua'nn gerekten bir uzayl uzay arac olabilecei, veya aratrmaclarn syledikleri ekilde "uzayl bir uygarlk tarafndan bilinli bir ekilde Dnya evresine gnderilmi tamamen alan bir sonda" olabilecei belirtiliyor.

Tabi ki aratrmaclarn tek teorisi bu deil. Eer Oumuamua gerekten uzayl kaynaklysa, "gelimi teknolojik bir donanmdan ayrlan bir artk" veya dier uygarlklarn gezegenler aras kargo tamak iin kullandklar bir ey olabilecei de syleniyor. Aratrmaclarn bu teorileri sadece nesnenin allann dndaki yapsndan deil, Gne Sistemimizin yldzndan geerken hzlanma eklinden de kaynaklanyor. Aratrmaclar, bu nesnenin "yapay kaynakl bir k yelkeni" k ile temas ettiinde hzlanan nesneler olabileceini sylyor ve bu nesneler gezegenler-aras kargo tamak iin idealler ve gelimi bir uygarlk bunlar daha kolay bir ekilde retebilir. Bir dier kullanmlar da, uzayn uzak noktalarn bizim gezegenimiz gibi kefetmek olabilir.

Bununla beraber aratrmaclar, Gne sisteminde herhangi bir anda "binlerce Oumuamua benzeri yldzlararas cismin hapsolmu olmasn beklediklerini" de belirtiyorlar ve bu yzden de bu cisim gizemli olsa da tamamen yalnz olmas beklenmiyor.


Tabi ki Oumuamua'nn uzayl bir uygarla ait olmas pek ok eye bakmz deitirecektir ancak henz detayl incelemeler iin teleskoplarmzn menzilinde deil ve aradmz bu kantlar bulmamz mmkn olmayabilir. Neyse ki uzayl dostlarmz ile tanmamz iin sadece birka milyon yl daha beklememiz gerekebilir...