2 sonutan 1 ile 2 aras

Konu: [zm] Windows 10 rn Anahtar Nasl renilir?

 1. #1
  Status : Online
  yelik tarihi : 07 Aralk 2014
  ye No::4482

  Mesajlar : 27.510
  Beendikleri : 1.045
  Beenileri : 649
  Tecrbe Puan : 64

  Icon99 [zm] Windows 10 rn Anahtar Nasl renilir?
  @mehmetkarahanl@  Windows 7, 8 ya da 8.1 srmlerinden Windows 10a ykseltme yaptysanz ve yeni rn anahtarnz renmek istiyorsanz, sizler iin anlattmz zm yollarna gz atmanzda fayda var.
  Microsoft, Windows 7 ve sonraki srmlere cretsiz Windows 10 ykseltmesi sunuyor. Bu Windows srmlerinde kullandnz rn anahtarlarn ne yazk ki yeni Windowsta kullanamyorsunuz. cretsiz Windows 10 ykseltmesinden faydalanarak, mr boyu sizin olacak rn anahtarna da sahip olabilirsiniz. Olas bir aksilik durumunda kullanmak zere, rn anahtarnz saklamak istiyorsanz aadaki yntemleri uygulayabilirsiniz.


  1. Windows 8 Product Key Viewer


  Adnda her ne kadar Windows 8 geiyor olsa da, dier Windows srmlerinin rn anahtarlarn bulmak iin de kullanabileceiniz bu kk uygulama kurulumsuz alyor. Dosyay indirdikten sonra altrdnzda rn anahtarnz ekranda grebilirsiniz.
  [Sadece ye Olanlar linkleri grebilir..ye Olmak in Buraya Tkla]
  [Sadece ye Olanlar linkleri grebilir..ye Olmak in Buraya Tkla]
  [Sadece ye Olanlar linkleri grebilir..ye Olmak in Buraya Tkla]Windows 8 rn Anahtar Grntleme

  2. ProduKey


  Yukarda belirttiim ekilde kk ve kurulumsuz olarak alan ProduKey uygulamas, Windows lisansnz gstermekle kalmyor, sisteminizde kurulu dier uygulamalarn lisansn da sizlere sunuyor.
  [Sadece ye Olanlar linkleri grebilir..ye Olmak in Buraya Tkla]
  [Sadece ye Olanlar linkleri grebilir..ye Olmak in Buraya Tkla]
  [Sadece ye Olanlar linkleri grebilir..ye Olmak in Buraya Tkla]Lisans Grntleme ve Yedekleme Arac

  3. VBScript kodu ile rn Anahtar Bulma


  Ek yazlmlar indirmeden kendi yapacanz kk bir .vbs dosyasyla da Windows 10 rn anahtarnz renebilirsiniz. Aada vermi olduumuz kodu kopyaladktan sonra Not Defterine yaptrn. Daha sonra dosyay Farkl Kaydet dedikten sonra, alt ksmdakiKayt Tr blmnTm Dosyalar olarak deitirin ve dosya ismini WindowsLisans.vbs eklinde kaydedin. Dosyaya ift tkladnzda rn anahtarnz grebilir, dosya eklinde kaydedebilirsiniz.Option Explicit
  Dim objshell,path,DigitalID, Result
  Set objshell = CreateObject("WScript.Shell")
  'Set registry key path
  Path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"
  'Registry key value
  DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId")
  Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData
  'Get ProductName, ProductID, ProductKey
  ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName")
  ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID")
  ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)
  ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey
  'Show messbox if save to a file
  If vbYes = MsgBox(ProductData & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then
  Save ProductData
  End If
  'Convert binary to chars
  Function ConvertToKey(Key)
  Const KeyOffset = 52
  Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert
  'Check if OS is Windows 8
  isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
  Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
  i = 24
  Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
  Do
  Current= 0
  j = 14
  Do
  Current = Current* 256
  Current = Key(j + KeyOffset) + Current
  Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24)
  Current=Current Mod 24
  j = j -1
  Loop While j >= 0
  i = i -1
  KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput
  Last = Current
  Loop While i >= 0
  keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
  insert = "N"
  KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
  If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
  ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5)
  End Function
  'Save data to a file
  Function Save(Data)
  Dim fso, fName, txt,objshell,UserName
  Set objshell = CreateObject("wscript.shell")
  'Get current user name
  UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%")
  'Create a text file on desktop
  fName = "C:\Users" & UserName & "\Desktop\WindowsKeyInfo.txt"
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set txt = fso.CreateTextFile(fName)
  txt.Writeline Data
  txt.Close
  End Function
  Konu Basl:[zm] Windows 10 rn Anahtar Nasl renilir?

 2.    Sponsored Links

   


 3. #2
  Status : Online
  yelik tarihi : 07 Aralk 2014
  ye No::4482

  Mesajlar : 27.510
  Beendikleri : 1.045
  Beenileri : 649
  Tecrbe Puan : 64

  Windows 10 rn Anahtar Nasl renilir?

  Windows iletim sistemine sahip kullanclar orjinal anahtarlarn renmek adna iletim sistemi zerinden sorgulama yapabilir.

  Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 srmlerini destekleyen zel bir uygulamann kullanlmas ile birlikte kullanlan aktif rn anahtar kolay bir ekilde renilebilmektedir. Kiilere orijinal rn anahtarnn renilmesinde yardmc olan program [Sadece ye Olanlar linkleri grebilir..ye Olmak in Buraya Tkla]dir.
  Her ne kadar program ismi Windows 8 olsa da tm iletim sistemleri desteklenmekte ve tm iletim sistemleri zerinden rn anahtarnn renilmesi salanmaktadr. Program bilgisayarnza kurduktan sonra altrmanz ile birlikte iletim sisteminin rn anahtar ekranda olacaktr. rn anahtar yeni gncelletirmelerde ya da rn anahtarnn kaybedildii durumlarda ihtiya duyulabildii iin belirtilen yntemler ile kolayca bilgi alnabilir. Ayrca kiilerin Windows 10 gibi ykseltmelerde de kullanabilmek adna rn anahtarn renebilmesi belirtilen yntem ile olduka kolaydr.
  Tm Windows letim sistemlerinde kullanlabilecek olan program sayesinde bilgisayarlarda kullanlan rn anahtarlar renilebilmektedir.
  Program zerinden yaplan sorgulama sonucunda renilen rn anahtar kodunun rnek bir grnts yledir;


  Windows 8 Product Key Viewer programn [Sadece ye Olanlar linkleri grebilir..ye Olmak in Buraya Tkla] indirebilirsiniz.


  Konu Basl:[zm] Windows 10 rn Anahtar Nasl renilir?

Bu Konudaki Etiketler